0
เป็นคนที่ใช่ ที่ใครก็รู้ว่าคุณ (PDF)
เพราะทุกคนต่างมีจุดแข็ง และจุดอ่อนเป็นของตัวเอง หากเราเข้าใจตัวเองและคนอื่น ก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข "จากทฤษฎีทำนายบุคลิกจากสัตว์สี่ทิศ"
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมแต่ละคนต่างแสดงออกไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน อาทิ เวลาพบเจอปัญหา คนหนึ่งรู้สึกกังวลและพยายามหลีกเลี่ยง แต่อีกคนรู้สึกว่าปัญหาคือเรื่องท้าทายและพร้อมที่จะแก้ไข และสิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วย "DISC" เป็นทฤษฎีจำแนกคนออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้พฤติกรรมเป็นตัวแบ่ง อธิบายถึงความแตกต่างของผู้คนที่ได้พบเจอ โดยแทนคนแต่ละแบบด้วยตัวการ์ตูน กระเทิง อินทรี หมู และหมี ทำให้เข้าใจว่าทำไมแต่ละคนถึงไม่เหมือนกัน นอกจากการเข้าใจคนอื่น DISC ยังช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วย โดยในเล่มนี้จะเป็นเนื้อหาที่เน้นการอยู่รวมกันกับผู้อื่น ซึ่งต่างกับเล่มก่อนหน้าที่เน้นการทำความเข้าใจตัวเองมากกว่า

สารบัญ

Chapter 1 แรงจูงใจจะสร้างได้อย่างไร
- กระทิง
- อินทรี
- หนู
- หมี

Chapter 2 ความขัดแย้งและการแก้ไข
- เมื่อขัดแย้งกับกระทิง
- เมื่อขัดแย้งกับอินทรี
- เมื่อขัดแย้งกับหนู
- เมื่อขัดแย้งกับหมี

Chapter 3 การตอบสนองต่อความเครียด
- กระทิง
- อินทรี
- หนู
- หมี

Chapter 4 DISC Tips นานาสาระกับ DISC
- DISC tips 01 ความคาดหวัง
- DISC tips 02 วิธีสังเกตกระทิง อินทรี หนู หมี เมื่อเจอกันวันแรก
- DISC tips 03 แบบผสม
ฯลฯ

บทส่งท้าย ความในใจแต่ละคน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161823207 (PDF) 511 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์springbooks
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน