0
เป็นฆราวาสก็บรรลุธรรมได้
กิเลสกับธรรมไม่มีเพศหญิง เพศชาย แม้เป็นฆราวาส ก็สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยกันทั้งนั้น หากปฏิบัติได้ต่อเนื่องกูกต้อง ตรงทาง
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เป็นฆราวาสก็บรรลุธรรมได้" เล่มนี้ ได้อธิบายเกี่ยวกับสภาวธรรม พร้อมกับนำภาวนาเข้าไปเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวธรรมต่าง ๆ ทั้งในสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน จากประสบการณ์ของตนเองในภาษาที่เข้าใจได้ง่ายพร้อมกับคลิปสอนภาวนาออนไลน์ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะเป็นเสมือนแผนที่ในการเดินทางเข้าสู่ภายใน คือ จิตพุทธร รู้ ตื่น และเบิกบานหรือจิตประภัสสร....

สารบัญ

- ภาค 1 ทำมรรคให้ครบองค์ 8 วิถี แห่งการหบุดพ้นจากทุกข์
- ภาค 2 สุญญตสมาธิ สุญญตวิโมกข์เจริญกายคตาสติ
- ภาค 3 เข้าใจถึง เข้าถึงธรรมสู่สภาวะรู้ที่บริสุทธิ์
- ภาค 4 เดินปัญญาในฐานะธรรมยกใจเหนือรูปและนาม
- ภาค 5 ทิ้งสัญญาสมมติสู่ฐานธรรม
- ภาค 6 น้อมเข้าพิจารณาในสติ

คำนิยม
อาตมาจึงขออนุโมทนาในความอุตสาหะและความตั้งใจในการเผยแพร่ธรรมคำสอนภาวนาของครูแฟง จนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้หลวงพ่อวิโมกข์ เมธิโน- เจ้าอาวาสวัดปิปผลิวนาราม
หนังสือที่จะเป็นคู่มือและมรดกธรรมอันล่ำค่าอันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งรุ่นปัจจุบันและอนาคตจะได้ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางการศึกาาปฏิบัติเพื่อการพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวง จนเข้าถึงพระนิพพานตามบุญวาสนาของแต่ละท่านต่อไปเมตตา อุทกะพันธุ์- ประธานกรรมการบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161840389 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 15 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน