0
เป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ A-ZQ (PDF)
เปิดปาก-เปิดความคิด-เปิดภารกิจของชีวิต ด้วยการประดิษฐ์พลังคำพูดผู้นำสู่ความสำเร็จ
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   ศิลปะในการนำที่สมบูรณ์แบบเมื่อท่านได้
   เก่งงาน      เก่งคน
   เก่งคิด       เก่งการดำเนินชีวิต

เป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ A - ZQ ที่ทุกคน ในองค์กรเกิดความยอมรับในตัวท่านที่ครองตน ครองคน ครองงาน ครองความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

สารบัญ

บทที่ 1 ความฉลาดในการฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ( AQ : Adversity Quotient)
บทที่ 2 ความสามารถในการจัดสมดุลของสรรพสิ่ง ( BQ : Balancing Quotient)
บทที่ 3 มีความฉลาดทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (CQ : Creativity Quotient
บทที่ 4 มีความฉลาดทางช่างสังเกตแยกแยะ ( DQ:Distinguishable Quotient)
บทที่ 5 ความฉลาดในการรักษาอารมณ์ ( EQ : Emotional Quotient)
บทที่ 6 ความฉลาดที่ใช้ทักษะต่างๆอย่างดี ( FQ : Feeling Quotient)
บทที่ 7 จากโลกาภิวัติ/สู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ (GQ : Globalization Quotient)
บทที่ 8 ฉลาดในการดูแลสุขภาพให้ดี (HQ : Health Quotient)
บทที่ 9 มีไอคิวที่ดี (IQ : Intelligence Quotient)
บทที่ 10 การมีอารมณ์ขันที่ดี (JQ: Joking Quotient)
บทที่ 11 ฉลาดรู้ในเรื่องราวต่างๆ ( KQ : Knowledge Quotient)
บทที่ 12 ความฉลาดในการเป็นผู้นำ ( LQ : Leadership Quotient)
บทที่ 13 มีระดับความฉลาดทางการเงิน( MQ:Money Quotient)
บทที่ 14 มีความฉลาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ( NQ : Neatness Quotient)
บทที่ 15 มีความฉลาดในการจัดองค์กร (OQ : Organization Quotient)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165880152 (PDF) 254 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์IBC GROUP
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน