0
เผด็จการวิทยา
รู้ทันวัฒนธรรมอำนาจนิยม ที่อยู่คู่สังคมในทุกยุคสมัย
หนังสือ275.50 บาท
e-books(PDF) ?249.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ท่ามกลางโลกและสังคมทางการเมืองในปัจจุบัน "ระบอบเผด็จการ" ถือเป็นวิถีทางการเมืองแบบโบราณ ล้าสมัย ไม่พัฒนา จนคาดการณ์ไปต่าง ๆ นานา ว่าวิธีบริหารประเทศในลักษณะนี้ นับวันจะมีแต่ลดน้อยถอยลง ยากที่สังคมโลกจะยอมรับ แต่ความเป็นจริงในทุกวันนี้ ระบอบเผด็จการกลับยังดำรงคงอยู่ แม้หากเทียบกับระบอบประชาธิปไตยแล้ว ระบอบเผด็จการอาจน้อยลงตามสัดส่วน ทว่าในบางประเทศกลับเติบโต เข้มแข็ง และไม่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

    หนังสือ "เผด็จการวิทยา" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์" นักคิดนักวิเคราะห์ทางการเมือง จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้คัดสรรและเรียบเรียงจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์มติชน รวมเป็นหนังสือเล่มนี้ที่ทำหน้าที่เป็นดุจกระจกเงา สะท้อนภาพความจริงของระบอบเผด็จการในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่เพื่อให้ผู้อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย นับแต่ทฤษฎีว่าด้วยแนวคิดพื้นฐาน วัฒนธรรมและอำนาจนิยม กองทัพและความมั่นคง การสื่อสารในยุคสมัยเผด็จการและการเคลื่อนไหวทางสังคม รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและบทเรียนจากต่างประเทศ รวมถึงความปรองดองสมานฉันท์และสังคมยุคหลังเผด็จการ

    ทั้งหมดก็เพื่อชี้ให้เห็นว่า ความเจริญก้าวหน้าไม่ได้หมายมุ่งไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเพียงเท่านั้น แต่จงระวังการปรากฏตัวของเผด็จการในยุคสมัยใหม่ ที่แม้อาจมีข้อดีอยู่บ้างแต่แท้จริงก็ยังเป็นสิ่งที่แตกต่างจากระบอบประชาธิปไตย เพราะระบอบเผด็จการไม่ว่ารูปลักษณ์ใด ย่อมถือเป็นความคิดและการกระทำที่สังคมโลกไม่อาจยอมรับได้นั่นเอง

สารบัญ

- เผด็จการ : แนวคิดพื้นฐาน
- วัฒนธรรมและอำนาจนิยมในสังคมเผด็จการ
- กองทัพและมิติความมั่นคงในสังคมและระบอบเผด็จการ
- การเคลื่อนไหวทางสังคมและการสื่อสารในยุคสมัยเผด็จการ
- กฎหมาย รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางการเมือง
- เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะในระบอบเผด็จการ
- การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย : บทเรียนจากต่างประเทศ
- สังคมหลังยุคเผด็จการ

คำนิยม
"ถึงเวลาแล้วที่นักประชาธิปไตยไทยต้องสนใจเรื่อง อำนาจนิยม ในทำนองเดียวกัน สำหรับบางท่านที่นิยมระบอบอำนาจนิยม และเป็น "นักเผด็จการ" หรือ "กองเชียร์เผด็จการ" ท่านเหล่านั้นก็ควรอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อความเข้าใจในตัวตนของท่านทั้งหลาย มิฉะนั้นฝ่ายขวาไทยจะเป็นเพียงพวก "หลับหูหลับตา" เชียร์เผด็จการอย่างหาสาระไม่ได้"สุรชาติ บำรุงสุข
"มีอะไรหลายอย่างของประชาธิปไตยที่ผมชอบและเคยต่อสู้ยื้อชิงเอามา แต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่ชอบ ไม่แน่ใจ ส่วนเผด็จการนั้นเล่า โดยทั่วไปผมไม่ชอบแต่ก็เห็นข้อดีและจุดแข็งหลายอย่างของระบอบนี้ หลายปีมานี้ผมคิดคล้ายกับที่พิชญ์พูดถึง "ไฮบริด" คือผมไม่แน่ใจว่าในไทยนั้นเผด็จการจำต้องเปลี่ยนผ่านไปเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ บ้านเมืองเราจะเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และไม่หวนคืนเป็นเผด็จการแน่นอนหรือไม่ แม้ว่าจะพยายามสร้างหรือเสริมประชาธิปไตยอยู่เสมอ"เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740216216 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 143 x 214 x 18 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน