0
เพลงดาบแห่งเซน Zen คัมภีร์เพื่อความสุขและการรู้แจ้ง
ชื่อว่าวิญญูชนแล้ว ไม่เสพธรรมนิพนธ์ไม่มี หนังสือเล่มนี้ ย่อมเป็นของแสลง ต่อผู้ยึดคัมภีร์ แต่จะเป็นพระอาหารทิพย์สำหรับผู้ที่แสวงหา ความสุขที่แท้จริงของชีวิต
ผู้เขียน เด็กวัดเฒ่า
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เพลงดาบแห่งเซน คัมภีร์เพื่อความสุุขและการรู้แจ้ง" นำเสนอ ปรัชญา เรื่องเล่า ปริศนาธรรม แก่นธรรม อันเป็นหลักธรรมตามหลักศาสนาพุทธนิกายเซน เพื่อให้ผู้อ่านได้ขบคิด และก่อเกิดความเข้าใจในชีวิต ธรรมชาติ และสรรพสิ่งที่เป็น ด้วยผู้เขียนเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า เซน จะเป็นทางเลือกหนึ่งของความสำเร็จ ถ้าเซนได้ปฏิบัติอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ชนชั้นสูงจะเป็นเสาหลักของสังคม ชนชั้นกลางจะเป็นพลังงานขับเคลื่อนสังคม เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน จะเข้าใจสังคมเข้าใจตนเอง และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอเหมาะพอดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168056981 (ปกอ่อน) 222 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน