0
เพศศึกษา
ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาและกระบวนการสอนเพศศึกษา
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เพศศึกษา" เล่มนี้ ได้จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน จำนวน 9 บท เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ที่เป็นสาระทั้งความรู้ในเรื่องเพศและกระบวนการสอนเพศศึกษาไปพร้อมกัน เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความรู้เรื่องเพศ
- บทที่ 1 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์
- บทที่ 2 กำเนิดชีวิตและการตั้งครรภ์
- บทที่ 3 การคลอดบุตร
- บทที่ 4 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
- บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและชีวิตครอบครัว
- บทที่ 6 การวางแผนครอบครัว
- บทที่ 7 ความผิดปกติและความปลอดภัยทางเพศ
- บทที่ 8 ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ

ตอนที่ 2 การสอนเพศศึกษา
- บทที่ 9 การสอนเพศศึกษา

คำนิยม
สำหรับหนังสือ "เพศศึกษา" ของรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวยสอาด เล่มนี้ เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี เพราะได้รับการศึกษาในระดัยสูงมาจากหลายสถาบัน และยังได้ทำการสอนวิชาเพศศึกษาให้แก่นักเรียน และนิสิต นักศึกษา มาเป็นเวลานานพอสมควร อีกทั้งยังได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีรายงานการวิจัยทั้งของตนเองและผู้อื่นนำมาประกอบอ้างอิงอย่างมากมายศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุชาติ โสมประยูร- ปูชนียาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740329350 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 880 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน