0
เพิ่มเชาวน์ปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา IQ UP สำหรับอายุ 3 ปี
มาเสริมสร้างทักษะ พัฒนาไอคิวให้เด็ก ๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดวันละ 3 หน้า ตามหัวข้อ รูปทรง สัญลักษณ์ และความคิด จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มาเสริมสร้างทักษะ พัฒนาไอคิวให้เด็ก ๆ ด้วยหนังสือชุด "IQ UP" ชวนเด็กๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดวันละ 3 หน้า ตามหัวข้อ รูปทรง สัญลักษณ์ และความคิด ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา โดยผู้ปกคราองสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้จากตารางสรุปคะแนนรวมและกราฟภาพรวมท้ายเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877741534 (ปกอ่อน) 76 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 7 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Tony Culture Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน