0
เพียงแต่เกิดมาเป็นคน
จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งของชาวพุทธ นั่นคือเป็นวัน ครบรอบ 100 ปี แห่งการเกิดมาทางชีวิตและร่างกายของท่าน "อาจารย์พุทธทาส"
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      หนังสือ "เพียงแต่เกิดมาเป็นคน" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งของชาวพุทธ นั่นคือเป็นวัน ครบรอบ 100 ปี แห่งการเกิดมาทางชีวิตและร่างกายของท่าน "อาจารย์พุทธทาส" เป็นบรรยายธรรมในฐานะ : สิ่งที่ต้องรู้ว่าอะไรคืออะไร ซึ่งในที่นี้ได้คัดเอามาตีพิมพ์ใหม่เพียง 9 หัวข้อเรื่องดังปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

    เป็นธรรมวาทะที่แฝงปรัชญาไว้อย่างลึกซึ้ง ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า...กิเลส เป็น ตัว สำหรับทำให้เห็นแก่ตัว ธรรม เป็น ตน สำหรับทำลายความเห็นแก่ตัว เป็นเพียงคนยังไม่ใช่มนุษย์ ต่อเป็นชาวพุทธจึงหมดปัญหา ปัญญาต้องคู่กันกับสติเสมอ ทิฏฐินั้นต้องเป็นสัมมา วันนี้วิชชาต้องส่องแสง การทำหน้าที่ของมนุษย์ต้องมีความคงเส้นคงวา ตรงต่อความเป็นมนุษย์ มิฉะนั้นเราก็ได้ชื่อว่าเพียงแต่เกิดมาเป็นคนเท่านั้น

สารบัญ

ธรรมในฐานะ : สิ่งที่ต้องรู้ว่า
- กงจักรหรือดอกบัว
- กิเลสเป็นตัว ธรรมะเป็นตน
- เพียงแต่เกิดมาเป็นคนยังมิใช่มนุษย์
- ถ้าเป็นชาวพุทธก็จะหมดปัญหา
- ปัญญาต้องคู่กับสติ
- ทิฏฐิต้องเป็นสัมมา
- วิชชาต้องส่องแสง
- การลงแรงต้องคุ้มค่า
- ศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165782142 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 141 x 204 x 10 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน