0
เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นำเสนอข้อมูลที่จะช่วยปรับเปลี่ยน หรือเติมเต็ม ความเข้าใจของครูวิทยาศาสตร์ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการนำกิจกรรมที่ออกแบบนั้นมาเขียนเป็นแผนการจัดการจัดการฯ
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอข้อมูลที่จะช่วยปรับเปลี่ยน หรือเติมเต็ม ความเข้าใจของครูวิทยาศาสตร์ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และการนำกิจกรรมที่ออกแบบนั้นมาเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และยังช่วยให้ครูวิทยาศาสตร์ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถผ่านการประเมินวิทยฐานะ ในวิชาชีพได้อย่างสมความภาคภูมิ

สารบัญ

1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- 1.1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
- 1.2 การวิเคราะห์สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

2. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- 2.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
- 2.2 แบบฟอร์มของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
- 2.3 ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338482 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 3 มม.
น้ำหนัก: 95 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน