0
เพื่อนร่วมงานของคุณเป็นลิงแบบไหน (PDF)
อ่านคนให้ขาด ชมคนให้เป็น ใช้คนให้ถูกงาน
หนังสือ165.75 บาท
e-books(PDF) ?156.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เพื่อนร่วมงานของคุณเป็นลิงแบบไหน" เล่มนี้ มาจากงานวิจัยของจิตแพทย์ชาวญี่ปุ่น "ดร.นะโงะชิ ยะซุฟุมิ" และคณะ ซึ่งเปรียบเทียบพฤติกรรมมนุษย์กับนิสัยของเอปทั้ง 4 สายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น อุรังอุตัง กอริลลา ชิมแปนซี และโบโนโบ ว่าคนแต่ละประเภทเหมาะกับงานประเภทไหน ควรปฏิบัติหรือเอ่ยชมกับคนแต่ละประเภทอย่างไร เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ผู้เขียนจะมีแบบทดสอบและสถานการณ์สมมติต่าง ๆ ให้คุณวิเคราะห์บุคลิกที่แท้จริงของตนเองรวมถึงเพื่อนร่วมงาน พร้อมคำอธิบายลักษณะนิสัยอย่างละเอียด รู้จุดอ่อน มองเห็นจุดแข็ง แล้วดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาใช้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่!

สารบัญ

Part 1 ค้นหาประเภทเอปของตนเอง
- บทที่ 1 คุณเป็นเอปสายพันธุ์ไหน
- บทที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมตามสถานการณ์
- บทที่ 3 ความแตกต่างของเอปทั้ง 4 สายพันธุ์
ฯลฯ

Part 2 การวิเคราะห์ประเภปเอปอย่างแม่นยำ
- บทที่ 7 สังเกตคนแต่ละประเภทจาการทำกิจกรรมกลุ่ม
- บทที่ 8 เทคนิคการนำกิจกรรมกลุ่มมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Part 3 การแยกประเภทเอปในสถานการณ์จริง
- บทที่ 9 เทคนิคดึงศักยภาพของคนทั้ง 4 ประเภทมาใช้ในการทำงาน
- Q&A ถาม-ตอบ ข้อสงสัยประเภทของเอป

สรุปเนื้อหาสำหรับใช้ประโยชน์ในการแบ่งประเภทเอป
- สรุป 1 วิธีคบหากับคนแต่ละประเภท
- สรุป 2 แยกประเภทด้วยการทำ Check List
- สรุป 3 รวมข้อมูลของคนแต่ละประเภท งานที่ถนัด และพฤติกรรมของเอปตัวจริง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160435890 (PDF) 200 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์INSPIRE
ชื่อเรื่องต้นฉบับRuijunen Bunrui Koushiki Manual 2.0
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Yakan Hiko
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน