0
เพื่อหลานน้อยฉลาด (PDF)
เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาสมอง คิดเคราะห์ ช่างสังเกต รู้ริเริ่มสร้างสรรค์
ผู้เขียน คนนู
e-books(PDF) ?25.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               ผู้ใหญ่นำไปร่วมเป็นสังคมอุดมปัญญากับน้องกับหลานน้อยจะได้คิดวิเคราะห์อย่างมีกรอบมีหลักในการคิด   คุณธรรมมีสอดแทรกหนูน้อยของท่านจึงน่าจะฉลาดมีไหวพริบ   ปัญญาดี   มีศีลธรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300006445 (PDF) 34 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน