0
เมนูหลัก วัคซีนใจ
หนังสือ122.55 บาท
สภาพเก่าปานกลาง64.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ผลงานของ พระมหาบุญนาน มีประโยชน์และคุณค่ายิ่งต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เนื่องด้วยมีเนื้อหาที่ให้คติสอนใจ และแทรกหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และแทรกแนวทางการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างแยบยล หนังสือเล่มนี้จึงทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่ควรค่าแก่การส่งเสริมการอ่าน

สารบัญ

- ภูมิพลังแผ่นดิน...ภูมิพโล
- ร้อยเท้าพ่อ
- ในหลวงของเรา
- ร่มบุญ
- ในหลวงของเรา 2
- 80 พรรษา มหาราชา
- พ่อของแผ่นดิน
- เมตตาธรรม
- สัจจะ
- ความกตัญญู
- โลกสับสน...เพราะคนขาดศีล
- พุทธธรรม...นำเทคโนโลยี

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748460857 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 147 x 214 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซีอีพี, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน