0
เมืองลพบุรีในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ (PDF)
มุมมองทางจิตวิทยาประวัติศาสตร์
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้ลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ทรงใช้เป็นฐานที่มั่นป้องกันการคุกคามจู่โจมบุกเข้าถึงพระองค์ได้โดยง่ายของฝ่ายกบฏในอยุธยา และการบูรณะปฏิสังขรณ์ลพบุรีช่วยคลี่คลายทุกข์ในพระทัย อันเนื่องมาแต่การได้ราชสมบัติของพระองค์มากที่สุด ทรงโปรดประทับที่ลพบุรีปีละ 8 เดือน แม้วาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ ทรงสวรรคตที่ลพบุรี

สารบัญ

บทที่ ๑ บทกล่าวนำ
บทที่ ๒ สมเด็จพระนารายณ์กับการได้ราชสมบัติ
บทที่ ๓ ลพบุรีเมืองโบราณ ฐานที่มั่น
บทที่ ๔ เรื่องการศาสนาและการทูตที่ทอดไปสู่การเมือง
บทที่ ๕ พันธะสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสที่เปลี่ยนไป
บทที่ ๖ การรัฐประหาร
บทที่ ๗ บทสรุป
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840163929 (PDF) 90 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สมิต, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน