0
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1
"เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก" เป็นการสรรหาเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของชีวิตครอบครัวคนไทย ในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรูปแบบการเขียนแบบสนทนาเล่าสู่กันฟัง
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในทางสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเดิมในสังคมไทยให้คนรุ่นปัจจุบันได้รับทราบ เป็นการเล่าเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของชีวิตครอบครัวไทยในสมัยรัชกาล ที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สารจารีตนิยมสมัยในรูปแบบการเขียนแบบสนทนา เล่าสู่กันฟังในสำนวนการเขียนที่ใช้คำง่ายๆ จนผู้อ่านสามารถที่จะมองและมีวิสัยทัศน์จากตัวอักษรออกมาเป็นภาพได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สารบัญ

1. น้ำอบน้ำปรุง
2. แม่บ้านที่ดี
3. ฝันหวาน
4. ของฝาก
5. น้ำฝน
6. หมอน
7. การนอน
8. คู่แข๋ง
9. ร่วมโต๊ะ
10. ล่าจระเข้
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน วรรณกรรม 50 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโต สนับสนุนโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742557799 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 130 x 184 x 8 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน