0
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 4
เป็นหนังสือที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมเดิมในสังคมไทยให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในทางสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมเดิมในสังคมไทยให้คนรุ่นปัจจุบันได้รับทราบ เป็นการเล่าเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของชีวิตครอบครัวไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สารจารีตนิยมสมัยในรูปแบบการเขียนแบบสนทนา เล่าสู่กันฟังในสำนวนการเขียนที่ใช้คำง่าย ๆ จนผู้อ่านสามารถที่จะมองและมีวิสัยทัศน์จากตัวอักษรออกมาเป็นภาพได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สารบัญ

1. นาฬิกา
2. บายศรี
3. ของรับไหว้
4. เมื่อละครไทยไปอเมริกา
5. ผ้าเช็ดหน้า-ผ้าเช็ดปาก
6. มุ้ง
7. ดอกมะลิ
8. หนองน้ำข้างบ้าน
9. น้ำตาล
10. แข่งรถ-รถแข่ง
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน วรรณกรรม 50 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโต สนับสนุนโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742557829 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 11 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน