0
เมื่อจักรพรรดิพินิจชีวิต : Meditations
บันทึกการใคร่ครวญอันลุ่มลึกถึงธรรมชาติของมนุษย์ และแก่นแท้ของชีวิต จากก้นบึ้งของจักรพรรดิ แห่งอาณาจักรโรมัน
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เมื่อจักรพรรดิพินิจชีวิต : Meditations" ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการทําสมาธิ (ดังที่ชื่อภาษาอังกฤษอาจทําให้ผู้อ่านบางท่านเข้าใจไปทางนั้น) ไม่ได้นําเสนอปรัชญา นามธรรม รวมถึงแนวคิดด้านการเมืองการปกครอง ทว่าเป็นบทใคร่ครวญ พิจารณาชีวิตจากก้นบึ้งของคนคนหนึ่ง ที่หยั่งรากจากประสบการณ์และการพยายามขัดเกลาตนเองอย่างจริงจัง อีกทั้งคนคนนี้ยังเป็นจักรพรรดิ แห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ และเป็นจักรพรรดิองค์เดียวที่ได้รับการ ยกย่องว่าเป็น "ราชาปราชญ์ : Philosopher-King" อีกด้วย

    เนื้อหาภายในเล่มสื่อตรงถึงจิตใจของเราอย่างมีพลัง หนักแน่น ด้วยน้ำเสียงอันเฉพาะตัว มุ่งสู่เนื้อแท้ของชีวิต ธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นไปของสรรพสิ่ง รวมถึงวิถีการครองตน ประคองจิตใจ ให้เรามีชีวิตอย่างสง่างามด้วยความเข้าใจทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น ที่สําคัญที่สุดคือ "มาร์คุส ออเรลิอุส" ไม่ได้เขียนมันขึ้นเพื่อเทศนาสั่งสอนใคร แต่เพื่อย้ำเตือนตัวเองคนเดียว เป็นบันทึกจากประสบการณ์ภายในที่เขาถ่ายทอดให้แก่ตัวเอง ลองเปิดอ่านยามที่ชีวิตทําให้หัวใจคุณแตกสลาย หรือแม้ในยามที่คุณสุขสมกับความเป็นไปของชีวิต แล้วคุณจะพบว่าถ้อยคําจากคนที่เคยมีลมหายใจอยู่เมื่อเกือบสองพันปีที่แล้วนี้ มีความหมายใดบ้างต่อชีวิตคุณ

สารบัญ

- เล่มหนึ่ง
- เล่มสอง
- เล่มสาม
- เล่มสี่
- เล่มห้า
- เล่มหก
- เล่มเจ็ด
- เล่มแปด
- เล่มเก้า
- เล่มสิบ
- เล่มสิบเอ็ด
- เล่มสิบสอง
- คำอธิบายท้ายเล่ม
- ประวัติผู้แปล

คำนิยม
ขอขอบคุณคุณปกรณ์ เลิศเสถียรชัย ที่ได้ถ่ายทอดถ้อยคำของคุณมาให้เพื่อนชาวไทยคนอื่น ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ และได้คิดใคร่ครวญต่อ เพื่อที่ถ้าเราฉลาดมากพอ เราอาจจะใช้ชีวิตในโลกนี้ได้อย่างสงบสุข และมีความหมายวิทยากร เชียงกูล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167832098 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 148 x 190 x 15 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โอ้มายก้อด, สนพ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับMeditations
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน