0
เมื่อผมถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพฯ
เมื่อปีการศึกษา 2525 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้สอนวิชา "เศรษฐศาสตร์การพัฒนาขั้นสูง" แก่นิสิตปริญญาเอก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เมื่อผมถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพฯ" เล่มนี้ เป็นการจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 กล่าวถึงเรื่องเล่าความทรงจำของ "ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (ราชบัณฑิต)" เมื่อครั้งได้ถวายพระอักษร สมเด็จพระเทพฯ พ.ศ. 2524 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงอักษรระดับปริญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จนกระทั้งสำเร็จปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

    วันเวลาล่วงเลยมายาวนานถึง 17 ปี ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร จึงได้รื้อฟื้นความทรงจำ เขียนบันทึกถึงประสบการณ์ในคราวนั้น ตีพิมพ์ในนิตยสาร "ต่วย'ตุ่น" รายปักษ์ (ปีที่ 28) ต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ฉบับที่ 19 - ฉบับที่ 24 ในส่วนพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกภาพที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ในมาจาก "เจ้าฟ้านักพัฒนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับพัฒนศึกษาศาสตร์" (คณะพระสหายร่วมชั้นคณะพัฒนศึกษาศาสตร์ รุ่น 4 จัดทำ : มีนาคม 2534) ด้วยความประทับใจในพระจริยาวัตรอันงดงาม และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ตลอดมาอย่างมิเสื่อมคลาย

สารบัญ

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทสุดท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163880208 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 127 x 185 x 9 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน