0
เยือนถิ่นอารีรังฝั่งเหนือ
มนุษย์เรามีประวัติศาสตร์หลายพันปี เคยผ่านลักษณะสังคมที่พัฒนามาทั้งคล้ายกันและต่างกัน ล่าสุดโลกก็ได้แบ่งแยก "สังคม" ออกเป็นสองพวกสองลักษณะใหญ่ ๆ เป็นประเทศเสรีนิยม และหนึ่งในนั้นคือ...ประเทศเกาหลีเหนือ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่อง "เยือนถิ่นอารีรังฝั่งเหนือ" เขียนจากประสบการณ์ที่ได้เห็นได้สัมผัส "เกาหลีเหนือ" มาด้วยตนเอง ของ "ดร. อาทิตย์ บำรุงเอื้อ" การได้ไปสัมผัสเกาหลีเหนือดินแดนลึกลับของผู้คนและสื่อสารมวลชนของโลกตะวันตก เกาหลีเหนือ คือตัวอย่างหนึ่ง ที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยในสังคมโลกได้ถูกตีกรอบหรือขีดวงไว้ในการเรียนรู้ พวกเขารับรู้ข้อมูลเพียงด้านเดียวแล้ว เชื่อแบบขาดการคิดไตร่ตรองวิเคราะห์ รวมทั้งความเชื่อ ความศรัทธาในอุดมการณ์ที่ต่าง ความเกลียดชัง การตีตราบาป การมีข้อสรุปที่เกิดจากตนเองแล้วมอบให้กับเขา ทั้งที่ไม่เคยค้นหาสัจธรรมแห่งเขาเลย

    หากเรามีความยุติธรรมในหัวใจ ย่อมจะเข้าใจได้ว่า มนุษย์ทุกชาติพันธุ์เขาย่อมมีสิทธิเสรีภาพแห่งตนที่จะดำเนินชีวิตที่เป็นตัวตนของเขาเอง โดยอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจด้วยตนเอง ด้วยพลังแห่งตนเอง คนอื่นหาใช่ผู้พิพากษาตัดสินเขาไม่ ลองเปิดใจรับรู้ต่อสิ่งที่ผู้เขียนมาเล่าสู่กันฟัง ย่อมจะนำไปสู่การค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

- โดย อดีตคนเดือนตุลา "โอ๊ะ ลูกทุ่งสัจจธรรม"

คำนิยม
การได้ไปสัมผัส "เกาหลีเหนือ" ดินแดนลึกลับของผู้คนและสื่อสารมวลชนของโลกตะวันตก ประกอบกับ "ดร.โอ๊ะ" เป็นนักแสวงหาสัจธรรม เพื่อชีวิตและสังคม ทำให้การเยือนถิ่นอารีรังฝั่งเกาหลีเหนือ พรรณนาอย่างมีชีวิตชีวา เริงร่า ในความเป็นจริงของผู้คนของวิถีชีวิตคนเกาหลีเหนือ ยิ่งตอนวิเคราะห์ หลักการ อุดมการณ์ จูเช่ (Juche) และ ซอนกุน (Songun) ทำให้มองเห็น มองออก และรู้เข้าใจในกระบวนการและวิธีการของสหายผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือ Kim IL Sung ในการสร้างประเทศที่ย่อยยับจากภัยพิบัติของสงคราม และได้สืบสานต่อมาของผู้นำอันเป็นที่รักคือ Kim Jong IL และต่อยอดโดย Kim Jong Un ผู้นำคนปัจจุบันมาเป็นประเทศเกาหลีเหนือในปัจจุบันศ.ดร.ทรงจิต พูลลาภ- สถาบันวิจัยภูมิปัญญาบรรพชน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749747636 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 7 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน