0
เยือน 50 วัดไทยในอเมริกา 50 รัฐ
ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจากการได้จดบันทึกไว้ขณะเดินทางไปกับพระจำนวน 29 รูป และฆราวาสอีก 9 ท่าน เพื่อเยี่ยมเยือนวัดไทยที่เป็นสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยและวัดพุทธโดยทั่วในสหรัฐอเมริกา
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เยือน 50 วัดไทยในอเมริกา 50 รัฐ" เล่มนี้ ได้เล่าประวัติความเป็นมาของแต่ละรัฐ การต่อสู้ของนักล่าอาณานิคมกับชนพื้นเมือง ตลอดจนความเป็นชุมชนไทยและชาวเอเชียที่ไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา รู้จักเมืองสำคัญต่าง ๆ ประวัติการสร้างวัดไทยและวัดพุทธที่คนไทยและชาวพุธได้รวมพลังแรงศรัทธาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย ยามจากบ้านเมืองไปอยู่ต่างประเทศ

    ซึ่งผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจากการได้จดบันทึกไว้ขณะเดินทางไปกับพระจำนวน 29 รูป และฆราวาสอีก 9 ท่าน เพื่อเยี่ยมเยือนวัดไทยที่เป็นสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยและวัดพุทธโดยทั่วในสหรัฐอเมริกา การเดินทางครั้งนี้ใช้เวลา 2 เดือนเต็ม ในทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับการเดินทางภายในประเทศสหรัฐอเมริกา คณะได้เดินทางไปจนครบ 50 รัฐ

สารบัญ

1. วัดพุทธจักรมงคลวราราม (Wat Buddhajakramongkol Vararam)
2. วัดไทยลอสแองเจลิส (Wat Thai Of Losangeles)
3. วัดป่าธรรมชาติ (ธ) (Wat Parthummachat)
4. วัดสามัคคีธรรมาราม (Wat Samakidhammaram)
5. วัคโพธิวารีรังสฤษฏ์ (Wat Photivarerungsarit)
6. วัดพุทธเมย์วูด (Wat Bhuddamaywood)
7 วัคพุทธภาวนา ลาสเวกัส (Wat Buddhapavana Lasvegas)
8 วัดพรหมคุณาราม (Wat Promkunaram)
9 วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม (Wat Buddha Jakramongkolratanaram)
10 วัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple Of America)
ฯลฯ

คำนิยม
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นอกจากจะเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเข้ามาอยู่ในวงการนักคิดนักเขียนทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง เคยเข้าร่วมประชุมกวีโลกในฐานะนายกสมาคมกลอนแห่งประเทศไทย ซึ่งคำรงตำแหน่งอยู่ 2 สมัย และได้ชื่อว่าเป็น "นายกกลอน 2 แผ่นดิน" และในฐานะกวี ผมได้มอบบทกวี "กู คือ ตะวัน" ซึ่งเป็น "วิถีแห่งพระโพธิสัตว์" ให้แก่เขานำติดตัวไปในทุกหนทุกแห่งบนโลกมนุษย์กลม ๆ ใบนี้ เพื่อการแสวงหา ความงาม ความดี และความจริง ซึ่งเป็นภารกิจของชาวพุทธทั้งมวล นั่นแลเสมอ กลิ่นหอม- สำนักลายสือไทยและลานกวีลุ่มน้ำเจ้าพระยา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165770927 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 210 x 272 x 15 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมยศ แสงสุวรรณ
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน