0
เรดาร์ตรวจอากาศทางอุตุนิยมวิทยา
อธิบายถึงทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์เกี่ยวกับเรดาร์ตรวจอากาศเชิงอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่หลักการพื้นฐานของเรดาร์ตรวจอากาศ คุณสมบัติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกนำมาใช้ในงานเรดาร์ตรวจอากาศ
ผู้เขียน นัฐพล มหาวิค
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มนุษย์ดำรงชีพโดยพึ่งพาอาศัยลมฟ้าอากาศ ความเข้าใจลักษณะอากาศด้วยการใช้องค์ความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาช่วยให้มนุษย์ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น เรดาร์ตรวจอากาศที่นำมาใช้ในการตรวจสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาสามารถนำมาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและคาดการณ์สภาพลมฟ้าอากาศที่แปรปรวน ดังนั้นการทำความเข้าใจหลักการของเรดาร์ตรวจอากาศทางอุตุนิยมวิทยาจึงเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการนำข้อมูลไปประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์เกี่ยวกับเรดาร์ตรวจอากาศเชิงอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่หลักการพื้นฐานของเรดาร์ตรวจอากาศ คุณสมบัติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกนำมาใช้ในงานเรดาร์ตรวจอากาศ หลักการตรวจวัดเรดาร์ตรวจอากาศ สมการพื้นฐานของเรดาร์ตรวจอากาศ การตรวจวัดเรดาร์ดอปเปลอร์ การตรวจวัดเรดาร์โพลาไรเซชัน การประมาณค่าฝน รวมไปถึงงานวิจัยทางบรรยากาศศาสตร์และภูมิอากาศวิทยาที่นำข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศมาใช้ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจหลากหลายกลุ่มที่ต้องการจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์เรดาร์ตรวจอากาศ

สารบัญ

1. บทนำ เรดาร์ตรวจอากาศทางอุตุนิยมวิทยา
2. คุณสมบัติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3. หลักพื้นฐานในการตรวจวัดด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ
4. พลังงานและแฟกเตอร์ค่าการสะท้อนเรดาร์
5. การตรวจวัดเรดาร์ ดอปเปลอร์
6. การตรวจวัดเรดาร์โพลาไรเซซัน
7. การประมาณค่าฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ
8. การประยุกต์ใช้เรดาร์ตรวจอากาศในงานวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165886796 (ปกอ่อน) 258 หน้า
ขนาด: 188 x 255 x 14 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน