0
เราต่างมีความสุขเป็นของตัวเอง
ทุกชีวิตต้องเดินทาง ค้นหาเป้าหมายปลายทาง สู่จุดสูงสุดแห่งชีวิต สุข หรือ ทุกข์ สมหวัง หรือ ผิดหวัง สำเร็จ หรือ ล้มเหลว ปลาบปลื้มที่เป้าหมาย หรือเพลิดเพลินระหว่างทาง ล้วนแต่เป็นมุมที่ต่างคนต่างมอง...
ผู้เขียน ศรศมน
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทุกชีวิตต้องเดินทาง ค้นหาปลายทาง ค้นหาเป้าหมายปลายทาง สู่จุดสูงสุดแห่งชีวิต สุข หรือ ทุกข์ สมหวัง หรือ ผิดหวัง สำเร็จ หรือ ล้มเหลว ปลาบปลื้มที่เป้าหมาย หรือ เพลิดเพลินระหว่างทาง ล้วนแต่เป็นมุมที่ต่างคนต่างมอง ทุกข์หรือสุขแค่ไหน แล้วแต่ที่ใครจะมอง ความสุขใช่อยู่ไกล ความทุกข์เช่นกันที่อยู่ใกล้ ๆ ในใจของเราเอง แค่เปลี่ยนวิธีมองเข้าไปในหัวใจ เพราะ "เราต่างมีความสุขเป็นของตัวเอง" ดังเช่นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ได้แบ่งปันความรู้สึกสุขอุ่น ๆ กลั่นเป็นตัวอักษรสัมผัสละมุน ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นความสุขที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวเช่นเดียวกัน
   

สารบัญ

1. เราต่างมีความสุขเป็นของตัวเอง
2. สวมแว่นตาเลนส์ความสุข
3. เขียนบทกวีแห่งความสุข
4. บทเพลงแห่งความคาดหวัง
5. ขั้นบันไดที่ต้องป่ายปีน
6. เลือกรองเท้าที่เหมาะกับเรา
7. ศิลปะแห่งการอยู่เฉย ๆ
8. เด็กทุกคนเคยล้มมาก่อน
9. เพื่อนแท้ชื่อความทุกข์
10. แค่มือปาดน้ำตาก็แห้ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757417327 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาด: 133 x 156 x 8 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Best Idea
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน