0
เริ่มต้นประมูลลงทุนอสังหา เล่มแรก เล่มเดียว อ่านจบทำได้ทันที (PDF)
หนังสือเล่มแรกที่จะเผยวิธีการประมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมีเนื้อหาอย่างละเอียด อ่านจบสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างแน่นอน
ผู้เขียน คุเชษฐ
e-books(PDF) ?199.00 บาท
สารบัญ

1. อารัมภบท
2. ลงทุนอสังหาริมทรัพย์
3. นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์
4. การประมูลซื้อทรัพย์
5. แผนการลงทุน
6. การคำนวณผลตอบแทนการลงทุน STEP BY STEP
7. สำรวจและประเมินราคาทรัพย์ด้วยตนเอง
8. การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
9. การทำการตลาดและช่องทางการขาย
10. ข้อควรระวัง คำแนะนำเพิ่มเติม
11. ทรัพย์ NPA

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลายท่านที่สนใจการประมูลอสังหาริมทรัพย์แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเสียที อาจด้วยข้อมูลการประมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างหาได้ยาก บ้างก็อาจจะเป็นข้อมูลเก่า บ้างก็ไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บ้างก็เป็นข้อมูลทั่วไปไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้จริงได้ ครั้นจะหาหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนั้นก็จะพบว่าหนังสือในปัจจุบัน แม้จะมีจำนวนมาก ทว่าเป็นหนังสือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป แต่ไม่มีหนังสือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีการประมูลเลยแม้แต่เพียงเล่มเดียว!
หนังสือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ จะเป็นเล่มแรกที่จะเผยวิธีการประมูลอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ วิธีการประมูลทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แผนการลงทุน การคำนวณผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อกฎหมาย ข้อควรระวัง ฯลฯ ตลอดจนขั้นตอนการทำการตลาดและการขาย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้แก่ท่านได้ไม่มากก็น้อย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165865210 (PDF) 183 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน