0
เริ่มต้นเรียนจีน 1 (PDF)
ตำราเรียนภาษาจีน แบบวิธีธรรมชาติช่วยให้เรียนรู้ง่ายและเข้าใจได้เร็วขึ้นเหมาะสำหรับเด็กและผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีน
หนังสือ112.50 บาท
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบเรียนภาษาจีนที่เขียนขึ้นมา เพื่อเด็กและเยาวชนของไทยโดยเฉพาะในเล่มประกอบด้วยคำศัพท์ใหม่ที่ผู้เริ่มต้นเรียนควรรู้กว่า 100 คำ การออกเสียงในระบบ pinyin รูปแบบไวยากรณ์ ตัวอย่างประโยคและวลีที่ใช้งานบ่อย โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส เพื่อช่วยให้เรียนรู้ง่าย และเข้าใจได้เร็วขึ้น ใช้คู่กับหนังสือ "แบบฝึกหัดเริ่มต้นเรียนจีน 1" เพื่อทบทวนความเข้าใจในบทเรียนแต่ละบท

สารบัญ

เส้นขีดต่าง ๆ
ตารางแสดงระเบียบกฎเกณฑ์ ในการเขียนตัวหนังสือจีน
ตารางแสดงพยางค์ในภาษาจีน
บทที่ 1 ตัวหนังสือเดี่ยว 1
บทที่ 2 ตัวหนังสือเดี่ยว 2
บทที่ 3 ตัวหนังสือเดี่ยว 3
บทที่ 4 ตัวหนังสือเดี่ยว 4
บทที่ 5 ตัวหนังสือเดี่ยว 5
บทที่ 6 ตัวหนังสือเดี่ยว 6

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160809219 (PDF) 104 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน