0
เริ่มเรียนรู้ อ่าน คัด เขียน เรียน คณิตศาสตร์ 1-100
เรียนรู้ตัวเลขและจำนวนและตัวเลข เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ฝึกฝนการเขียนตัวเลขตามรอยประ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
หนังสือ128.25 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735411634 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 5 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน