0
เรียงถ้อย ร้อยกรอง
ร้อยกรอง เป็นอัตลักษณ์ของภาษาไทยที่ใช้ภาษาอย่างมีระเบียบแบบแผน การเข้าใจฉันทลักษณ์และรู้จักเลือกถ้อยคำมาเรียงร้อย ย่อมสร้างสรรค์งานประพันธ์อันทรงคุณค่า และสืบทอดสมบัติวัฒนธรรมทางภาษาอันงดงามต่อไป
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพี้ยน ทั้งการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาในโซเชียลมีเดีย รวมถึงคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสสังคม ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพื่อสืบสานภาษาไทย อันเป็นภาษาชาติต่อไป ภายในเล่มได้รวบรวมฉันทลักษณ์ แบบแผน กฎข้อบังคับในการประพันธ์ร้อยกรองแบบต่างๆ ของไทย และให้ความรู้เกี่ยวกับวรรณศิลป์หรือการใช้คำในลักษณะต่างๆ ที่ทำให้ร้อยกรองไพเราะและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- วัวัฒนาการของร้อยกรอง
- ลักษณะบังคับของร้อยกรอง
- ประเภทและลักษณะบังคับของร้อยกรอง
- ศิลปะในการประพันธ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744394804 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 166 x 216 x 6 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์Dream Publishing
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน