0
ลด 15%
เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) เบื้องต้น
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีนกลางด้วยตนเอง ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและต้องการนำไปใช้งานจริง โครงสร้างประโยคในภาษาจีนที่ควรรู้ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง และวิวัฒนาการของอักษรจีน ครบในเล่มเดียว!
หนังสือ169.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) เบื้องต้น" เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนกลางตั้งแต่เริ่มต้น และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาจีนกลาง ได้ทบทวนและเข้าใจถึงพื้นฐานของภาษาจีนให้มากขึ้น เนื้อหาหลัก ๆ ในเล่มนี้จะเริ่มตั้งแต่ พินอินหรือสัทอักษร (Chinese Phonetic) ระบบการกำกับเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ประโยคพร้อมใช้และโครงสร้างประโยค คำศัพท์ แยกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในบทนั้น ๆ ไว้ท้ายบท ไวยากรณ์และรูปประโยคที่ควรรู้ เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง แบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย สามารถสแกน QR Code เพื่อดูวิดีโอประกอบการเรียน ทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น (สอนเป็นภาษาไทย) ออกเสียงภาษาจีนโดยเจ้าของภาษา ความยาวกว่า 5 ชั่วโมง

สารบัญ

- พินอินหรือสัทอักษร

บทที่ 1 การทักทาย-ถามไถ่ / แบบฝึกหัด
บทที่ 2 การพูด-ถามไถ่ถึงครอบครัว / แบบฝึกหัด
บทที่ 3 การแนะนำตัว / แบบฝึกหัด
บทที่ 4 ตัวเลขและจำนวนนับ / แบบฝึกหัด
บทที่ 5 วัน เดือน ปี / แบบฝึกหัด
บทที่ 6 เวลา / แบบฝึกหัด
บทที่ 7 กิจวัตรประจำวัน / แบบฝึกหัด
บทที่ 8 ชอบ-ไม่ชอบ / เคย-ไม่เคย / แบบฝึกหัด
บทที่ 9 การแสดงความเป็นเจ้าของ / แบบฝึกหัด
บทที่ 10 อาหาร-การรับประทาน / แบบฝึกหัด

- คำศัพท์เพิ่มเติม
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164302969 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน