0
ลด 20%
เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 1
พัฒนาทักษะภาษาจีน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนที่เหมาะกับวัย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดและการเคลื่อนไหวทุกบท
นานมีบุ๊คส์ ลด 20% ทั้งสำนักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์ ลด 20% ทั้งสำนักพิมพ์
อ่านต่อ
หนังสือ156.00 บาท
e-books(PDF) ?195.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อีกทั้งกิจกรรมในแต่ละบทยังช่วยส่งเสริมพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้ผู้เรียน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเอง และธรรมชาติวิทยา แบ่งหัวข้อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้

 "บทเรียนหลัก" ประกอบด้วยคำศัพท์ วลี หรือประโยคหลักเรื่องนั้น
 "ฝึกอ่านออกเสียงให้เก่งๆ" เรียนรู้พินอินง่าย ๆ พร้อมฝึกฝนการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่สำคัญ
 "มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กัน" เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมเรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหา การเคลื่อนไหวร่างกาย งานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ พร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
 "ขีดๆ เขียนๆ อักษรจีน" สนุกไปกับการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปพร้อมกับการพัฒนาความคิดความจำ
 "ลองทำแบบฝึกหัดดู" เพลิดเพลินไปกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน เช่น การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน การเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง การบอตำแหน่ง เป็นต้น ในขณะที่ครูหรือผู้ปกครองก็สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในตัวได้ด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 นับ หนึ่ง สอง สาม
บทที่ 2 ใหญ่-เล็ก
บทที่ 3 บน-ล่าง
บทที่ 4 สวัสดี
บทที่ 5 หนูรักคุณพ่อคุณแม่
บทที่ 6 แนะนำตัว
บทที่ 7 กรุณาเปิดประตู
บทที่ 8 อรุณสวัสดิ์
บทที่ 9 ฉันห้าขวบ
บทที่ 10 รถ เรือ เครื่องบิน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160431168 (ปกอ่อน) 68 หน้า
ขนาด: 210 x 280 x 5 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน