0
ลด 20%
เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 2
พัฒนาทักษะภาษาจีน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนที่เหมาะกับวัย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดและการเคลื่อนไหวทุกบท
นานมีบุ๊คส์ ลด 20% ทั้งสำนักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์ ลด 20% ทั้งสำนักพิมพ์
อ่านต่อ
หนังสือ156.00 บาท
e-books(PDF) ?195.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อีกทั้งกิจกรรมในแต่ละบทยังช่วยส่งเสริมพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นปัญญาด้านภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเองและธรรมชาติวิทยาแบ่งหัวข้อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็น "บทเรียนหลัก" ...ประกอบด้วยคำศัพท์ วลีหรือประโยคหลักเรื่องนั้น "ฝึกอ่านออกเสียงให้เก่ง ๆ" ...เรียนรู้พินอินง่าย ๆ พร้อมฝึกฝนการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่สำคัญ "มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กัน" ...เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหา การเคลื่อนไหวร่างกาย งานศิลปะที่ใช้ความ คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ พร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง "ขีด ๆ เขียน ๆ อักษรจีน" ...สนุกไปกับการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปพร้อมกับการพัฒนาความคิดความจำ ตบท้ายด้วย "ลองทำแบบฝึกหัดดู" ...เพลิดเพลินไปกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน เช่น การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน การเปรียบเทียบความเหมือนความต่างการบอกตำแหน่ง เป็นต้น ในขณะที่ครูหรือผู้ปกครองก็สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในตัวได้ด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 นับนิ้วมือ
บทที่ 2 เขาเป็นพี่ชายฉัน
บทที่ 3 หมู ไก่ ปลา
บทที่ 4 เบา-หนัก สูง-ต่ำ
บทที่ 5 กี่โมงแล้ว
บทที่ 6 สิบสี่ไม่ใช่สี่สิบ
บทที่ 7 นี่เป็นของฉัน
บทที่ 8 ไฟเขียวไฟแดง
บทที่ 9 ขอบคุณ ขอโทษ
บทที่ 10 หมาดำ แมวขาว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160431977 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 212 x 280 x 5 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน