0
เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 6
พัฒนาทักษะภาษาจีน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนที่เหมาะกับวัย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดและการเคลื่อนไหวทุกบท
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?156.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อีกทั้งกิจกรรมในแต่ละบทยังช่วยส่งเสริมพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นปัญญาด้านภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเองและธรรมชาติวิทยาแบ่งหัวข้อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็น "บทเรียนหลัก" ...ประกอบด้วยคำศัพท์ วลีหรือประโยคหลักเรื่องนั้น "ฝึกอ่านออกเสียงให้เก่ง ๆ" ...เรียนรู้พินอินง่าย ๆ พร้อมฝึกฝนการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่สำคัญ "มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กัน" ...เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหา การเคลื่อนไหวร่างกาย งานศิลปะที่ใช้ความ คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ พร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง "ขีด ๆ เขียน ๆ อักษรจีน" ...สนุกไปกับการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปพร้อมกับการพัฒนาความคิดความจำ ตบท้ายด้วย "ลองทำแบบฝึกหัดดู" ...เพลิดเพลินไปกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน เช่น การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน การเปรียบเทียบความเหมือนความต่างการบอกตำแหน่ง เป็นต้น ในขณะที่ครูหรือผู้ปกครองก็สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในตัวได้ด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 เงินไทย
บทที่ 2 ไม่เป็นไร
บทที่ 3 สัตว์ป่า
บทที่ 4 ศีรษะ
บทที่ 5 ฟัง พูด อ่าน เขียน
บทที่ 6 สัตว์เลี้ยง
บทที่ 7 วันนี้พฤหัสบดี
บทที่ 8 หนึ่งวันของฉัน
บทที่ 9 พี่สาวสูงกว่าน้องสาว
บทที่ 10 หน้า-หลัง ซ้าย-ขวา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160434121 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาด: 211 x 281 x 5 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน