0
เรียนภาษาจีนให้สนุกเล่ม 4 แบบเรียน
คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน HSK พร้อมกิจกรรมแบบ Actve Learning
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" เขียนโดย "อาจารย์กัวเซ่าเหมย" ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด และซีดีเสียง "แบบเรียนเล่ม 4" เน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราว และคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย กิจกรรม เวลา วิธีการพูดเกี่ยวกับเวลา และสัตว์ที่พบเห็นบ่อย มีบทเพลงง่าย ๆ สำหรับเด็กไว้ทุกบท เพื่อฝึกทักษะการพูด และแนะนำหมวดตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อย 12 ตัว แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท เป็นกิจกรรมฝึกฝนการฟัง ฝึกเขียนอักษรจีน และกิจกรรมในห้องเรียนแบบ "Active Learning" เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ใบหน้าเล็ก ๆ ของฉัน
บทที่ 2 ร่างกายของฉัน
บทที่ 3 เขากำลังร้องเพลง
บทที่ 4 พวกเขากำลังเล่นเกม
บทที่ 5 บททบทวน
บทที่ 6 วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร
บทที่ 7 วันนี้คือวันอาทิตย์
บทที่ 8 ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่
บทที่ 9 สุขสันต์วันเกิด
บทที่ 10 บททบทวน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
- นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรจีนผ่านตัวอักษรพินอิน
- เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราว และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน หน้าแรกของแต่ละบทมี QR Code ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียน และแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
- แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010018330 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 210 x 280 x 6 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน