0
เรียนภาษาจีนให้สนุก 1 แบบเรียน
คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน HSK พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และซีดี เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีน นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอินเพื่อ ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีนในเบื้องต้น   เนื้อหาเน้นการเรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การผสมคำ บทสนทนา และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ "Active Learning" เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 a, o, e, i, u, u, เสียงสระ
บทที่ 2 โทนเสียง 4 เสียง
บทที่ 3 b, p สวัสดี
บทที่ 4 m, f สวัสดีตอนเช้า
บทที่ 5 d, t ลาก่อน
บทที่ 6 n, l อรุณสวัสดิ์
บทที่ 7 บททบทวน
บทที่ 8 g, k, h ฉันคือปัญญา
บทที่ 9 j, q, x คุณชื่ออะไร
บทที่ 10 zh, ch, sh คุณคือใคร
บทที่ 11 z, c, s คุณนามสกุลอะไร
บทที่ 12 บททบทวน

ตารางศัพท์
ตารางหลักเกณฑ์การเขียนภาษาจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
- นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีนเบื้องต้น
- เนื้อหาเน้นการเรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การผสมคำ บทสนทนา และคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหน้าแรกของแต่ละบทมี QR Code ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียนและแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
- แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
- หนังสือเรียนชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" เขียนโดยอาจารย์กัวเซ่าเหมย ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010018309 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 210 x 280 x 5 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน