0
เรียนภาษาจีนให้สนุก 2 แบบฝึกหัด
หนังสือชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยาการณ์ภาษาจีนกลาง
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และซีดี เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียนภาษาจีน นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน เพื่อช่วยให้นักเรียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีนในเบื้องต้น   เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา และ คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ "Active Learning" เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ai ei ui หนึ่ง สอง สาม
บทที่ 2 ao ou iu สวัสดีคุณครู
บทที่ 3 ie ue er หนึ่ง หนึ่ง สาม
บทที่ 4 an en in เพื่อนรัก
บทที่ 5 un un un un บททวน
บทที่ 6 ang eng นี่คืออะไร
บทที่ 7 ing ong นั้นคืออะไร
บทที่ 8 i ia iao ian iang iong นี่เป็นของใคร
บทที่ 9 u ua uo uai uan uang uan ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร
บทที่ 10 บททบทวน
บทที่ 11 ครอบตรัวของฉัน
บทที่ 12 คุณพ่อเป็นหมอ
บทที่ 13 เธออายุเท่าไหร่
บทที่ 14 บ้านของฉันอยู่ที่ไหน
บทที่ 15 บทบบทวน

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
- นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษาจีนเบื้องต้น
- เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา และคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหน้าแรกของแต่ละบทมี "QR Code" ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียนและแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
- แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010018279 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 280 x 4 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน