0
เรียนภาษาจีนให้สนุก 2 แบบเรียน
คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน HSK พร้อมกิจกรรมแบบ Actve Learning
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และซีดี เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีน นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอินเพื่อ ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีนในเบื้องต้น   เนื้อหาเน้นการเรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การผสมคำ บทสนทนา และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ "Active Learning" เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ai ei ui หนึ่ง สอง สาม
บทที่ 2 ao ou iu สวัสดีคุณครู
บทที่ 3 ie ue er หนึ่ง หนึ่ง สาม
บทที่ 4 an en in เพื่อนรัก
บทที่ 5 un un บททวน
บทที่ 6 ang eng นี่คืออะไร
บทที่ 7 ing ong นั้นคืออะไร
บทที่ 8 i ia iao ian iang iong นี่เป็นของใคร
บทที่ 9 u ua uo uai uan uang uan ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร
บทที่ 10 บททบทวน
บทที่ 11 ครอบครัวของฉัน
บทที่ 12 เธออายุเท่าไหร่
บทที่ 13 เธออายุเท่าไหร่
บทที่ 14 บ้านของเธออยู่ที่ไหน
บทที่ 15 บททบทวน

ตารางคำศัพท์ภายในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
- นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีนเบื้องต้น
- เนื้อหาเน้นการเรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การผสมคำ บทสนทนา และคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหน้าแรกของแต่ละบทมี QR Code ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียนและแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
- แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
- หนังสือเรียนชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" เขียนโดยอาจารย์กัวเซ่าเหมย ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010018316 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 210 x 280 x 6 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน