0
เรียนภาษาจีนให้สนุก 3 แบบฝึกหัด
หนังสือชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" เขียนโดย "อาจารย์กัวเซ่าเหมย" ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดเล่ม 3 ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 3 เพื่อฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่ได้ เรียนรู้มา สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน ประกอบด้วยกิจกรรม การโยงเส้นจับคู่คำศัพท์ การเติมพินอินและอักษรจีนเป็นคำหรือประโยค การฝึกเขียนอักษรจีน การตอบคำถามจากรูปภาพ เป็นต้น

สารบัญ

บทที่ 1 โรงเรียนสอนภาษาจีน
บทที่ 2 ภาษาที่ใช้ในห้องเรียน
บทที่ 3 ต้าหลงมาสายแล้ว
บทที่ 4 ในห้องเรียน
บทที่ 5 บททบทวน
บทที่ 6 นี่คือสีอะไร
บทที่ 7 ฉันชอบสีชมพู
บทที่ 8 ฉันสวมกระโปรงสีแดง
บทที่ 9 เสื้อยืดนี้เป็นของใคร
บทที่ 10 บททบทวน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
- นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรจีนผ่านตัวอักษรพินอิน
- เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา และคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหน้าแรกของแต่ละบทมี "QR Code" ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียนและแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
- แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010018286 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 210 x 280 x 4 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน