0
เรียนภาษาจีนให้สนุก 3 แบบเรียน
คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน HSK พร้อมกิจกรรมแบบ Actve Learning
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" เขียนโดยอาจารย์กัวเซ่าเหมย ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และซีดีเสียง "แบบเรียนเล่ม 3" เน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราว และคำศัพท์ที่ใช้ภายใน ห้องเรียน สีสัน เครื่องแต่งกาย อาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น   มีบทเพลงง่าย ๆ สำหรับเด็กไว้ทุกบท เพื่อฝึกทักษะการพูด แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมฝึกฝนการฟัง ฝึกเขียนอักษรจีน และกิจกรรมในห้องเรียนแบบ "Active Learning" เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 โรงเรียนสอนภาษาจีน
บทที่ 2 ภาษาที่ใช้ในห้องเรียน
บทที่ 3 ต้าหลงมาสายแล้ว
บทที่ 4 ในห้องเรียน
บทที่ 5 บททบทวน
บทที่ 6 นี่คือสีอะไร
บทที่ 7 ฉันชอบสีชมพู
บทที่ 8 ฉันสวมกระโปรงสีแดง
บทที่ 9 เสื้อยืดนี้เป็นของใคร
บทที่ 10 บททบทวน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
- นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรจีนผ่าน ตัวอักษรพินอิน
- เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราว และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน หน้าแรกของแต่ละบทมี QR code ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียน และแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
- แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010018323 (-ไม่ระบุ) 96 หน้า
ขนาด: 210 x 280 x 6 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน