0
เรียนภาษาจีนให้สนุก 4 คู่มือครู
จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ156.75 บาท
e-books(PDF) ?149.00 บาท
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสืดชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

      สำหรับหนังสือ "เรียนภาษาจีนให้สนุก 4 คู่มือครู" เล่มนี้ ได้จัดทำเพื่อแนะแนวเทคนิคการเรียนการสอนให้กับครูและครูฝึกสอน ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่ไปกับหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด เล่ม 4 การ์ดคำศัพท์ และซีดีเสียง เพื่อคุณครูและครูฝึกสอนเกิดความสะดวกและการเตรียมพร้อมในการสอน ทั้งภาษาจีนและคำแปลภาษาไทย เนื้อหาภายในเล่มได้ชี้แจงเทคนิคการเรียนการสอนในแต่ละบท เนื้อหาการเรียนการสอน การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการสอน แผนการสอน และกิจกรรมการเล่นประกอบในแต่ละบท อีกทั้งในแต่ละหน่วยนั้นมีแบบทดสอบ และคำเฉลยแบบฝึกหัด เหมาะสำหรับครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนมาแล้ว ยังเหมาะกับผู้เริ่มหัดสอนหรือไม่มีประสบการณ์การสอนมาก่อน

สารบัญ

หน่วยที่ 1
- บทที่ 1 - บทที่ 5 บททบทวน
- แบบทดสอบ หน่วยที่ 1
- เฉลยแบบฝึกหัด (จากหนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 1 - บทที่ 5)
- เฉลยแบบทดสอบ หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2
- บทที่ 6 - บทที่ 10 บททบทวน
- แบบทดสอบ หน่วยที่ 2
- เฉลยแบบฝึกหัด (จากหนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 6 - บทที่ 10)
- เฉลยแบบทดสอบ หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3
- บทที่ 11 - บทที่ 15 บททบทวน
- แบบทดสอบ หน่วยที่ 3
- เฉลยแบบฝึกหัด (จากหนังสือแบบฝึกหัดบทที่ 11 - บทที่ 15)
- เฉลยแบบทดสอบ หน่วยที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
2. นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรจีน ผ่านตัวอักษรพินอิน
3. เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราว และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน หน้าแรกของแต่ละบทมี QR code ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียน และแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
4. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160444120 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 212 x 280 x 6 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน