0
เรียนภาษาจีนให้สนุก 4 แบบฝึกหัด
หนังสือชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก" เขียนโดย "อาจารย์กัวเซ่าเหมย" ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด และซีดีเสียง "แบบฝึกหัดเล่ม 4" ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 4 เพื่อฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มา สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน ประกอบด้วยกิจกรรม ฝึกโยงเส้นจับคู่อักษรจีน การเติมคำโดยดูจากภาพ และการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นต้น ฝึกฝนการฟัง สแกน QR Code เพื่อฟังเสียงกิจกรรม "Active Learning" ฝึกเขียนอักษรจีน เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียนรู้คำศัพท์ใหม่

สารบัญ

บทที่ 1 ใบหน้าเล็ก ๆ ของฉัน
บทที่ 2 ร่างกายของฉัน
บทที่ 3 เขากำลังร้องเพลง
บทที่ 4 พวกเขากำลังเล่นเกม
บทที่ 5 บททบทวน
บทที่ 6 วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร
บทที่ 7 วันนี้คือวันอาทิตย์
บทที่ 8 ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่
บทที่ 9 สุขสันต์วันเกิด
บทที่ 10 บททบทวน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
- นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรจีนผ่านตัวอักษรพินอิน
- เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราว และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน หน้าแรกของแต่ละบทมี QR Code ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียน และแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
- แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010018293 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 210 x 280 x 4 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน