0
เรียนภาษาจีนให้สนุก 5 แบบฝึกหัด
จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ93.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เรียนภาษาจีนให้สนุก 5 แบบฝึกหัด" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียน เล่ม 5 ที่เขียนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีน จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นหลักไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน

    โดยในเล่มประกอบด้วยแบบฝึกหัดของแต่ละบทในแบบเรียน ไม่ว่าจะเป็น แบบทดสอบการฟัง การโยงเส้นจับคู่ระหว่างเสียงสัทอักษรพินอินและภาพประกอบ การฝึกหัดการเขียนตามขีดลำดับอักษรจีนที่ถูกวิธี และจดจำคำศัพท์โดยมีการฝึกเขียนเป็นคำ และเป็นประโยคสั้น ๆ ฝึกการเขียนเสียงสัทอักษรพินอินโดยดูจากภาพประกอบ การเติมคำลงในช่องว่าง โดยเลือกจากประโยคที่ให้และการตอบคำถาม เพื่อฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มา โดยสามารถฝึกฝนและทบทวนทักษะได้ทั้ง 4 ทักษะ คือ การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด

สารบัญ

บทที่ 1 ในหนึ่งวันของฉัน
บทที่ 2 พวกเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์
บทที่ 3 กระเป๋าหนังสือของต้าหลงอยู่ที่ไหน
บทที่ 4 ไปว่ายน้ำที่ทะเล
บทที่ 5 บททบทวน
บทที่ 6 โรงเรียนของพวกเราใหญ่มาก
บทที่ 7 นักเรียนใหม่
บทที่ 8 วันนี้เธอเรียนวิชาอะไร
บทที่ 9 ตารางเรียนของฉัน
บทที่ 10 บททบทวน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
- นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรจีนผ่านตัวอักษรพินอิน
- เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราว และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน หน้าแรกของแต่ละบทมี QR Code ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียน และแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
- แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010019566 (ปกอ่อน) 84 หน้า
ขนาด: 212 x 280 x 5 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน