0
เรียนภาษาจีนให้สนุก 5 แบบเรียน
คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning
ผู้เขียน กัวเซ่าเหมย
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 5 แบบเรียน" เล่มนี้ เป็นแบบเรียนภาษาจีนที่เขียนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีน จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นหลักไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อ และสัทอักษรพินอิน เรียนง่าย จำง่าย นอกจากนี้คำศัพท์ภายในเล่มสามารถใช้สอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาจีน

สารบัญ

บทที่ 1 ในหนึ่งวันของฉัน
บทที่ 2 พวกเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์
บทที่ 3 กระเป๋าหนังสือของต้าหลงอยู่ที่ไหน
บทที่ 4 ไปว่ายน้ำที่ทะเล
บทที่ 5 บททบทวน
บทที่ 6 โรงเรียนของพวกเราใหญ่มาก
บทที่ 7 นักเรียนใหม่
บทที่ 8 วันนี้เธอเรียนวิชาอะไร
บทที่ 9 ตารางเรียนของฉัน
บทที่ 10 บททบทวน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เนื้อหาจัดทำขึ้นตาม "แผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" ของกระทรวงศึกษาธิการ คำศัพท์สามารถใช้สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้
2. นำเสนอรูปภาพและอักษรจีนควบคู่ไปกับพินอิน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรจีน ผ่านตัวอักษรพินอิน
3. เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราวและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน หน้าแรกของแต่ละบทมี QR code ซึ่งบรรจุไฟล์เสียงอ่านของเนื้อหาในบทเรียน และแบบฝึกหัดทบทวน สามารถสแกนเพื่อฟังเสียงได้
4. แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จาก การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมในแต่ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010019559 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 212 x 280 x 7 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน