0
เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว +CD
ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ผลของนักเรียนไทยเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ต้นเหตุของปัญหาน่าจะมาจากหลายสาเหตุและขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละบุคคล แต่คนสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุดคือนักเรียน
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ผลของนักเรียนไทยเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ต้นเหตุของปัญหาน่าจะมาจากหลายสาเหตุและขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละบุคคล แต่คนสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุดคือตัวนักเรียนเองและครูผู้สอน โจทย์ในการพัฒนาหนังสือเล่มนี้ของผู้เขียนคือ จะมีกิจกรรมใดและสื่อใดที่อยู่รอบตัวนักเรียนและครู ที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษง่ายขึ้น สนุกขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเกม
บทที่ 2 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง
บทที่ 3 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยภาพยนต์
บทที่ 4 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือพิมพ์
บทที่ 5 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนิทาน
บทที่ 6 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยที่มาและตำนาน
บทที่ 7 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยบทบาทสมมติ
บทที่ 8 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
บทที่ 9 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที
บทที่ 10 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการนำเสนองาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740336839 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน