0
ลด 10%
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านเกม
เหมาะสำหรับผู้สนใจที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมที่ต้องการเป็นผู้เขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ อธิบายพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น พร้อมภาพประกอบและการประยุกต์
หนังสือ198.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้นำเกมมาช่วยเพิ่มความเข้าใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นให้มากยิ่งขึ้น โดยนำสิ่งที่ได้ศึกษาในแต่ละบทตั้งแต่บทที่ 2 จนถึงบทที่ 5 มาประยุกต์เพื่อเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมา จนผลลัพธ์สุดท้ายได้โปรแกรมแบบง่ายๆ มีโจทย์ให้ฝึกเขียนโปรแกรมอย่างต่อเนื่องในคำถามท้ายบทดังกล่าว โดยดูการประยุกต์ในแต่ละบทเป็นแนวทาง ส่วนสองบทสุดท้ายเป็นการประยุกต์อย่างเดียว โดยได้นำตัวแปรและการดำเนินการคำสั่งควบคุม แถวลำดับและแถวลำดับลิสต์ และเมธอด ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมาประยุกต์เขียนเป็นโปรแกรมเกม Snake และเกม Flappy Bird ขึ้นมา เพื่อทำให้รู้สึกอยากจะศึกษาว่าเกมทั้งสองนี้จะเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมาได้อย่างไร รวมถึงน่าจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดความสนใจที่อยากจะศึกษาการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมด้วยตนเองต่อไปได้

สารบัญ

บทที่ 1 โปรแกรมและการเขียนโปรแกรม
บทที่ 2 ตัวแปรและการดำเนินการ
บทที่ 3 คำสั่งควบคุม
บทที่ 4 แถวลำดับและแถวลำดับลิสต์
บทที่ 5 เมธอด
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรม Snake
บทที่ 7 การเขียนโปรแกรม Flappy Bird
ภาคผนวก : หลักการของเกม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839063 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน