0
เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษฟิตสู่บทสนทนา เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง : Learn Easy Basic English & Conversations
มาเริ่มฟื้นฟู ปูพื้นฐาน ฝึกฝนทักษะของคุณให้แน่นปึ้ก ด้วยคู่มือภาษาอังกฤษเล่มนี้ ที่เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย เนื้อหาอ่านสบาย เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง ได้ความรู้แบบชัวร์ ๆ
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มาเริ่มฟื้นฟู ปูพื้นฐาน ฝึกฝนทักษะของคุณให้แน่นปึ้ก ด้วยคู่มือภาษาอังกฤษเล่มนี้ ที่เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย เนื้อหาอ่านสบาย เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง ได้ความรู้แบบชัวร์ ๆ

    โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน
      - ตอนที่ 1 : Easy Basic English (พื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างง่าย) ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Alphabets) ส่วนของคำพูด (Parts of Speech) กาล (Tense) และภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิด (Incorrectly Used Words)

    - ตอนที่ 2 : Easy English Conversations   (สนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริง) ประกอบด้วยบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

    อ่านเล่มนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วในสถานการณ์จริง จนคุณจะต้องอุทานว่า "ภาษาอังกฤษช่างง่ายดายอะไรอย่างนี้!!" 

สารบัญ

Part I : ตอนที่ 1 Easy Basic English (พื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างง่าย)
- Unit 1 English and Thai Alphabets (อังษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทย)
- Unit 2 Noun (คำนาม)
- Unit 3 Article (คำนำหน้าคำนาม)
- Unit 4 Pronoun (คำสรรพนาม)
- Unit 5 Adjective (คำคุณศัพท์)
ฯลฯ

Part II : ตอนที่ 2 Easy English Conversations
- Conversation 1 Greeting (การทักทาย)
- Conversation 2 Informal Introduction (การแนะนำตัวเองแบบไม่เป็นทางการ)
- Conversation 3 Formal Introduction (การแนะนำตัวเองแบบเป็นทางการ)
- Conversation 4 Informal Introduction (การแนะนำคนอื่นแบบไม่เป็นทางการ)
- Conversation 5 Formal Introduction (การแนะนำคนอื่นแบบเป็นทางการ)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757422253 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 142 x 207 x 16 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน