0
เรียนรู้ภาษาจีน รอบรู้วัฒนธรรม (PDF)
หนังสือเรียนรู้ภาษาจีน รอบรู้วัฒนธรรม” อ่านง่าย เข้าใจเร็วภายในเล่มประกอบด้วยคำอวยพรภาษาจีนตามวาระต่างๆ คตคิวามเชื่อ อันเป็นมงคล พร้อมด้วยคำอ่านแบบพินอินและภาษาไทย มีคำแปลและ คำศัพท์น่ารู้ช่วยให้ผู้อ
e-books(PDF) ?115.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรู้ภาษาจีน รอบรู้วัฒนธรรม” อ่านง่าย เข้าใจเร็วภายในเล่มประกอบด้วยคำอวยพรภาษาจีนตามวาระต่างๆ คตคิวามเชื่อ อันเป็นมงคล พร้อมด้วยคำอ่านแบบพินอินและภาษาไทย มีคำแปลและ คำศัพท์น่ารู้ช่วยให้ผู้อ่านมั่นใจเมื่อต้องการสื่อสารกับชาวจีน

สารบัญ

- มงคลที่ 1 คำอวยพร
- มงคลที่ 2 สถานที่ไหว้พระขอพร
- มงคลที่ 3 อาหารมงคล
- มงคลที่ 4 ตัวอักษรและเลขมงคล
- มงคลที่ 5 เทศกาลมงคล
- มงคลที่ 6 สัตว์มงคล
- มงคลที่ 7 ประเพณีจิบชาและดื่มเหล้า
- มงคลที่ 8 ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ
- มงคลที่ 9 มารยาทการให้ของขวัญ
- มงคลที่ 10 อายุยืนแบบชาวจีน
- มงคลที่ 11 บทกวีจีน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165108010 (PDF) 258 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน