0
ลด 15%
เรียนรู้สู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS : เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากการศึกษาและประสบการณ์ของผู้เขียน ด้านการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตแบบโตโยต้า จนได้รับรางวัลด้านวิชาการและด้านวิชาชีพในระดับนานาชาติและระดับชาติ
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) ถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และมีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้บริษัทโตโยต้า ก้าวขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกด้านการบริหารการผลิต ปัจจุบันระบบการผลิตแบบโตโยต้าถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหรือผลิตบริการ โดยอาจถูกเรียกขานในชื่ออื่น เช่น การผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือการผลิตแบบลีน จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเป็นหนึ่งในปรัชญาและระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุดในโลก ที่ยังคงมีการต่อยอดพัฒนาแนวคิด เทคนิค ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบการผลิตแบบโตโยต้ามีความร่วมสมัยอยู่เสมอ

สารบัญ

บทที 1 สู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
บทที่ 2 ความสูญเปล่า
บทที่ 3 การวิเคราะห์คุณค่า
บทที่ 4 Cycle Time และ Takt Time
บทที่ 5 Kanban
บทที่ 6 การปรับเรียบการผลิต
บทที่ 7 การไหลแบบล็อตเล็ก
บทที่ 8 Visual Control
บทที่ 9 Andon
บทที่ 10 Poka Yoke
ฯลฯ

คำนิยม
"หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยนช์อย่างยิ่งต่อภาคการศึกษา ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยและภาคราชการ รวมถึงมีส่วนในการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมและประเทศต่อไป"ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนที่ 24
"หนังสือ TPS ที่เขียนจากความรู้ ประสบการณ์ และความตั้งใจของ ดร.อัศม์เดช เล่มนี้จะช่วยให้ผุ้อ่านที่แม้ว่าจะไม่เคยศึกษา TPS มาก่อน สามารถเข้าใจแนวคิด หลักการสำคัญ แนวทาง และข้อควรปฏิบัติ พร้อมข้อจำกัดของ TPS ได้เป็นอย่างดี จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.ธวิช สุดสาคร- อาจารย์ประจำ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164435742 (ปกอ่อน) 233 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 13 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์มหิดล, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน