0
เรียนรู้เรื่องเพศอย่างง่ายๆ ชาย-หญิงเข้าใจ ปลอดภัยแน่นอน
"เพศศึกษา" เรื่องราวน่ารู้ ใกล็ตัว ที่ทุกวัยควรทราบดูแล เข้าใจในตัวเองก่อน เพื่อจะได้เข้าใจผู้อื่นได้อย่างแท้จริง
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เรียนรู้เรื่องเพศอย่างง่ายๆ ชาย-หญิงเข้าใจ ปลอดภัยแน่นอน" เล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเพศศึกษา โดยมีเนื้อหาตั้งแต่กายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์เพศชาย และเพศหญิง ตลอดจนถึงปัญหาที่น่าสนใจในเรื่องของความเชื่อและความเข้าใจผิดในเรื่องเพศ ปัญหาความผิดปกติทางเพศ รวมไปถึงเรื่องโรคเกี่ยวกับเพศ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย เป็นแหล่งความรู้ที่ผู้ปกครองนำไปสอนบุตรหลาน หรือเป็นคู่สมรสในวัยรุ่น วัยกลางคน หรือวัยชรา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

สารบัญ

- บอกกล่าว
- เหตุผลที่ต้องเรียนรู้วิชาเพศศึกษา
- กายภาพทางเพศของผู้หญิง
- กายภาพทางเพศของผู้ชาย
- ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
- บทบาทของเพศสัมพันธ์ที่มีต่อชีวิตสมรส
- สุขภาพทางเพศ
- เพศศึกษาในผู้สูงอายุ
- สภาวะเบี่ยงเบนทางเพศ
- ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163200068 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 146 x 213 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มายิก, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน