0
เรียนรู้โพลิเมอร์จากการทดลอง ปกแข็ง
หนังสือ280.25 บาท
สภาพเก่าปานกลาง147.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

การทดลองในหนังสือเล่มนี้คุณสามารถที่จะทำเองได้ไม่ว่าในครัว ที่บ้าน หรือโรงเรียน และวิธีที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดย่อมหนีไม่พ้นการทำการทดลองด้วยตนเอง และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสนใจวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ "วัสดุโพลิเมอร์" ซึ่งพบได้รอบ ๆ ตัวในชีวิตประจำวัน โดยผ่านกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ และยังเหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมสายวิทยาศาสตร์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ

 • การทดลองเกี่ยวกับโพลิเมอร์จากธรรมชาติ

 • โพลิเมอร์สังเคราะห์                                                

  สารบัญ  สารบัญ

 • เรียนรู้โพลิเมอร์จากการทดลองง่าย ๆ

 • การแยกประเภทของวัสดุ

 • การเกิดโพลิเมอร์

 • การพันกันของสายโซ่โพลิเมอร์ (โพลิลูกปัด)

 • การจัดเรียงตัวของสายโซ่โพลิเมอร์

 • สมบัติของวัสดุโพลิเมอร์

 • โพลิเมอร์จากธรรมชาติ

 • โพลิเมอร์สังเคราะห์

 • การทดลองเกี่ยวกับโพลิเมอร์จากธรรมชาติ

 • พฤติกรรมแปลก ๆ ของแป้ง

 • ฯลฯ เป็นต้น

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9742291446 (ปกแข็ง) 114 หน้า
  ขนาด: 215 x 275 x 19 มม.
  น้ำหนัก: 775 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
  สำนักพิมพ์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), ศูนย์
  เดือนปีที่พิมพ์: 2002
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน