0
เรียนรู้ Data Science และ AI : Machine Learning ด้วย Python
เรียนรู้จาก Workshop Python สำหรับ Data Science & AI:ML การวิเคราะห์ข้อมูล & Data Visualization Machine Learning & อัลกอริทึมที่สำคัญ ระบบรู้จำลายมือตัวเลข ระบบรู้จำใบหน้า การจำแนกข้อความ ฯลฯ
หนังสือ346.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Data Science ศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านต่างๆ อย่างสูงสุด และเรียนรู้ด้าน AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning ด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะ เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ Workshop

    เนื้อหาในเล่มนำเสนอตั้งแต่ระดับเริ่มต้น เริ่มจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ ไลบรารี พื้นฐาน Python สำหรับ Data Science และ AI:Machine Learning สถิติเบื้องต้น การเตรียมข้อมูล การสร้างมโนทัศข้อมูล (Data Visualization) การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล การสร้างระบบเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) อัลกอรึทึมที่สำคัญเช่น Regression, Na?ve Bayes, Logistic Regression, Decision Tree, SVM, k-Means Clustering การประเมินและปรับแต่ง Model หาค่าที่ดีที่สุด ROC AUC การลดมิติข้อมูล ตัวอย่างระบบรู้จำลายมือตัวเลข ระบบรู้จำใบหน้า ไปจนถึงระบบแนะนำภาพยนตร์ และอีกหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจ

สารบัญ

01 บทนำ
02 การติดตั้งและเตรียมความพร้อม
03 Python สำหรับ Data Science
04 จัดการข้อมูลด้วย Pandas
05 สถิติเบื้องต้น
06 สรุปข้อมูลด้วย Pivot Table
07 Data Visualization 1
08 Data Visualization 2
09 การจัดการข้อมูลสูญหาย
10 การทำความสะอาดข้อมูล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169075783 (ปกอ่อน) 640 หน้า
ขนาด: 166 x 230 x 33 มม.
น้ำหนัก: 1010 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์มีเดีย เนทเวิร์ค
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน