0
เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ได้ข้อมูลจากผลการค้นพบใหม่ๆ ทางด้านระบบประสาทวิทยา(Neuroscience) จิตวิทยาการเรียนรู้(Cognitive Science) และการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเรื่อง การเรียนรู้ที่เข้ากับการทำงานของสมอง(Brain Based-Compatible-Learning)ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของมนุษย์ในยุคใหม่ให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยความรู้ใหม่เรื่องสมองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับการดูแลพัฒนาสุขภาพกายและใจของคนเราให้สมองใช้งานได้ดี ไม่เสื่อมเร็ว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคน ให้เข้ากับโครงสร้างและการทำงานของสมองในช่วงต่างๆ เพื่อให้สมองได้เรียนรู้และฉลาดเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 ว่าด้วยการทำงานของสมอง

 • บทที่ 2 ว่าด้วยบุคลิกที่สำคัญของสมอง

 • บทที่ 3 ว่าด้วยการบำรุงรักษาสมอง

 • บทที่ 4 การเรียนรู้ที่เข้ากับการทำงานของสมอง

 • บทที่ 5 การจัดการศึกษาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • บทที่ 6 แรงจูงใจและกระบวนการเรียนรู้

 • บทที่ 7 ยุทธศาสตร์การคิด ซึ่งจะช่วยให้เราจำและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

 • บทที่ 8 ข้อคิดสำหรับกรณีของประเทศไทย

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 974930781X (ปกอ่อน) 180 หน้า
  ขนาด: 155 x 230 x 13 มม.
  น้ำหนัก: 370 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
  สำนักพิมพ์วิทยาการการเรียนรู้ (สวร.), สถาบัน
  เดือนปีที่พิมพ์: 05/2005
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน