0
ลด 10%
เรียนศัพท์จีนจากภาพ จำแม่น - คัดสนุก - ฝึกสมอง
อิงคำศัพท์จาก YCT (Youth Chinese Test การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน) เหมาะสำหรับเด็กประถมและเด็กที่ต้องการสอบ YCT
หนังสือ125.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เรียนศัพท์จีนจากภาพ จำแม่น - คัดสนุก - ฝึกสมอง" เป็นหนังสือที่ฝ่ายวิชาการภาษาจีนเรียบเรียงขึ้นสำหรับเด็กประถม และเด็กที่ต้องการสอบ YCT (Youth Chinese Test การสอบวัดระดับวามรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน) โดยเฉพาะ มุ่งเน้นรูปแบบเนื้อหาที่ช่วยให้เด็กจดจำคำศัพท์จีนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสนุกสนานกับการเรียนรู้ โดยมีภาพประกอบเป็นเรื่องราวและหมวดหมู่ ตารางฝึกคัดอักษรจีน พร้อมบอกลำดับการขีดของอักษรจีนอย่างละเอียด ตลอดจนมีแบบฝึกหัดสนุกๆ หลากหลาย ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

1. ตัวเลขและเวลา
2. วัน เดือน ปี
3. ธรรมชาติ
4. ครอบครัว
5. โรงเรียน
6. สัตว์
7. ร่างกาย
8. อาหาร
9. ภายในบ้าน
10. สถานที่

- ดัชนีคำศัพท์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524300000676 (ปกอ่อน) 114 หน้า
ขนาด: 215 x 244 x 6 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน