0
เรียนเก่งง่ายนิดเดียว ชุด เตรียมสอบ ป.2 วิชาคณิตศาสตร์
ชุด เรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เน้นการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบคณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆ ชั้น ป.2 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย ใช้ภาพประกอบอธิบายพร้อมตัวอย่าง เน้นเทคนิควิธีคิดอย่างเป็นระบบ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พร้อมแบบฝึกหัดครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100
บทที่ 3 การวัดความยาว
บทที่ 4 การบวกและการลบจำนวนับ
บทที่ 5 การชั่ง
บทที่ 6 การคูณ
บทที่ 7 เวลา
บทที่ 8 เงิน
บทที่ 9 การหาร
บทที่ 10 การตวง
บทที่ 11 รูปเรขาคณิต
บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน

- เตรียมสอบปลายภาค 1
- เตรียมสอบปลายภาค 2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859165001177 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวัสดี ไอที, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน